Уписи 2020/2021

НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ   Учениците кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk. Учениците може да […]