Куќен ред на домот

КУЌЕН РЕД Секојдневната работа во Домот е организирана во рамките на куќен ред кој е предмет на вземен договор , односно резултат на претходни искуства […]