Уписи 2020/2021

НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ   Учениците кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk. Учениците може да […]

Куќен ред на домот

КУЌЕН РЕД Секојдневната работа во Домот е организирана во рамките на куќен ред кој е предмет на вземен договор , односно резултат на претходни искуства […]